PÁLYÁZATOK

SB DYNAMIC Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt kódja: VEKOP-1.2.6-20-2020- 00245

A projekt címe: Az SB DYNAMIC Kft. kapacitásbővítése
A szerződött visszatérítendő támogatás összege 46 500 000 Ft, a támogatás típusa: hitel.

A támogatás mértéke 52.91 %A fejlesztés keretében egy új már korszerű motorral ellátott kombinált kotró-rakodó gépet, és egy homlokrakodót kívánunk beszerezni. A beszerzés indokoltsága: vállalkozásunk rendelkezik más hasonló berendezésekkel, de azok teljesítménye, használhatósága nem felel meg a piaci elvárásoknak. Működésünk során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a legmodernebb technológiájú berendezésekkel dolgozzunk, amennyiben erre lehetőségünk nyílik, Beszerzéseink során BAT technológiás eszközöket vásárolunk. Gépparkunk néhány tagja már nem a legkorszerűbb, sem technológiájában, sem fogyasztásában, ez a beruházás ennek az avulásnak a kezelésére is irányul. Megrendelőink elvárják az új, korszerű gépeket, Breeam és Leed munkáknál fontos a környezettudatos szemlélet továbbá alacsony szervizigény. Azt tapasztaljuk, hogy a bontási, deponálási munkák iránt egyre nagyobb a kereslet, illetve a vállalkozás munkaszerzési lehetőségeit is pozitívan befolyásolja, ha minél több résztevékenységet képes ellátni egy munka kapcsán. Mind a homlokrakodó, mind pedig a kotró-rakodógép választásánál szempontként szerepelt, hogy a bontási és deponálási munkák mellett szerepet tölthet be a hulladékkezelési üzletág fejlesztésében is. A homlokrakodó a hulladékkezelési géplánc tagjaként az osztályozás során az osztályozó berendezésre, illetve törő berendezésre történő anyagmozgatás eszköze. A telephely alkalmas a gépek biztonságos tárolására, a szállításához rendelkezünk saját/bérelt kapacitással, munkavállalóink közül több rendelkezik a megfelelő végzettséggel a berendezés üzemeltetéséhez, így a berendezések üzemeltetésével a kft. piaci pozíciója és termelési kapacitása javul, ez által a vállalkozás fenntartható működése javul, és a munkahely teremtési és megtartási adottsága is előnyösebb. A berendezések minél nagyobb hatásfokú kihasználásához újabb munkaerő felvétele válik lehetővé, a növekvő bevételek hatására pedig a kft profitja, és hosszú távon munkahely teremtő képessége nő.